De nieuwe lockdown

de nieuwe lockdown: stay healthy!

Nu Nederland weer in lockdown is moeten bepaalde contactberoepen (zoals pedicures, kappers en schoonheidsspecialisten) hun werk neerleggen.

Medische contactberoepen zoals de tandarts, huisarts en de fysiotherapeuten zijn eerstelijnszorg en blijven open. Pedicures en medisch pedicures mogen echter wel medisch noodzakelijke behandelingen blijven uitvoeren. Het is namelijk van groot belang dat zij medisch noodzakelijke zorg kunnen blijven verlenen. 

Sinds de lockdown van afgelopen voorjaar wordt er gewerkt volgens de strenge veiligheidsprotocollen die gemaakt zijn door ProVoet, de Brancheorganisatie voor de Pedicure in samenspraak met het RIVM, zodat een medisch noodzakelijke voetbehandeling op veilige wijze plaatsvindt.

Neem voor vragen over jouw pedicurebehandeling en de medische noodzaak hiervan contact op met jouw behandelaar. Het belangrijkste uitgangspunt is dat door het uitvoeren van medisch noodzakelijke voetzorg complicaties bij de cliënt kunnen worden voorkomen, waardoor een bezoek aan de huisarts of specialist niet nodig is.