Gratis scholing door erkende opleiders

samenwerking

Goed nieuws! Eind november 2020 diende ProVoet samen met 14 erkende opleiders en exameninstellingen TCI en Exuive een subsidieaanvraag in. Deze werd eind januari 2021 afgewezen. Na een bezwaarprocedure is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op haar oordeel teruggekomen. De gratis scholing wordt gegeven door erkende opleiders en geldt niet alléén voor ProVoet-leden, maar juist ook voor bijvoorbeeld nieuwe aanwas.

Dit houdt in dat er een bedrag van maar liefst € 1.358.000 (1.358 scholingstrajecten à  
€ 1.000) wordt verstrekt in het kader van de tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door met inzet van scholing’. De toekenning van de subsidie betekent dat ProVoet-leden volledig gratis scholing kunnen ontvangen in deze moeilijke tijd. De trajecten worden aangeboden vanaf 1 juli en moeten succesvol worden afgesloten vóór december 2021 (en als het traject verlengd wordt vóór juni 2022).

Aanbod en aanmelden via opleiders

All Classes for Beauty
Acuive
Amice Opleidingscentrum
Beauty College ROC Midden Nederland
Dermé
Esthetica Opleidingen
Haarlemse Akademie
Kaledi Beauty Academie
La Lique
Opleidingsinstituut Pediroda
Opleidingsinstituut Thomas
Pedimedique
Rocas Opleidingen
Voetkundig Centrum Achterhoek

Meer informatie (volgt binnenkort) 

Door de inzet van ProVoet, initiator Amice Opleidingscentrum, exameninstellingen TCI en Exuive, de inbreng van inhoudsdeskundigen en 14 erkende opleiders is het gelukt in zeer korte tijd 7 scholingstrajecten samen te stellen. De opleiders en exameninstellingen dragen gedeeltelijk de kosten om de gratis scholingstrajecten te bewerkstelligen. Belangrijk uitgangspunt is dat ze alle leden aanspreken en daarnaast ook de deur openen voor instroom van nieuwe pedicures. 

Dit zijn de 7 gratis scholingstrajecten, erkend door ProCERT:

  • Pedicure theorie
  • Medisch pedicure risicovoet theorie
  • Van branche naar MBO 3
  • Van branche naar MBO 4
  • RIAB: Risico Inventarisatie, -Analyse en Behandelplan - Blauwdrukken en theorie risicovoet
  • RIAB: Risico Inventarisatie, -Analyse en Behandelplan - Potentiële risicovoet screening, klinisch redeneren, communicatie en theorie oncologische voet
  • Ondernemersvaardigheden N3 en N4

Hiernaast zijn er ook IT-cursussen van Tailor-IT en taalcursussen van Berlitz waar leden van ProVoet zich voor kunnen inschrijven. 

ProVoet vindt de ontwikkeling van haar leden zeer belangrijk, zowel binnen als buiten de branche. De subsidie ‘NL Leert Door’ biedt pedicures en medisch pedicures van ProVoet de kans om gratis scholing te volgen op het gebied van voetverzorging. Op deze manier draagt ProVoet bij aan het bevorderen van de ontwikkeling van (potentiële) werknemers, ZZP’ers en werkzoekenden.

Deze tijdelijke subsidie is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.